KenniscentrumZorgverlenersVaatchirurgen › dr. D.M. Scharn › dr. D.M. Scharn

dr. D.M. Scharn

ScharnWerkzaam in het Slingeland Ziekenhuis sinds: 1 juni 2002(BIG 09041671901)

Opleiding geneeskunde: Radboud Universiteit Nijmegen

 • Artsexamen: april 1993

Opleiding tot specialist:

 • 1 april 1995 – 1 april 1998 CWZ Nijmegen;
 • 1 april 1998 – 1 april 2000 UMCU Nijmegen;
 • 1 april 2000 – 1 april 2001 CWZ Nijmegen.
 • Fellowship Vaatchirurgie/Transplantatiechirurgie: UMC Nijmegen
 • opleiding tot vaatspecialist: 1 april 2001 – 31 mei 2002 UMCU Nijmegen
 • Promotie 14 maart 2013: Radboud Universiteit Nijmegen
 • Titel Proefschrift: Graft design and posimplantation behaviour in infrainguinal bypass surgery.

Aandachtsgebieden:

 • Vaatchirurgie;Aorta-chirurgie (aneurysma), Halsslagaderchirurgie, Toegangschirurgie (Dialyse), Bypasschirurgie.
 • Flebologie;
 • Chirurgie bij kinderen.

Nevenfuncties in Slingeland:

 • vice-opleider Heelkunde
 • voorzitter Centrale Opleidings Commissie
 • voorzitter Antistollingscommissie
 • lid Klachtencommissie Slingeland Ziekenhuis

Nevenfuncties landelijk:

 • Voorzitter Congres commissie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • Bestuurslid Nederlands Vasculair Forum
 • Lid congrescommissie Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

Even voorstellen

Motto: ‘Ik probeer de sfeer, veiligheid, communicatie en kwaliteit van mijn handelen zo te laten zijn, als ik die zelf ook zou willen ondervinden als ik zelf patient was’.


Wat vind ik het fijn om in het Slingeland Ziekenhuis te werken! Niet alleen is de sfeer in het ziekenhuis zeer aangenaam, ook de inzet en hartelijkheid van de personen die er werken maakt het Slingeland Ziekenhuis tot een kliniek, waar onze patiënten in een veilige omgeving de beste zorg kunnen ontvangen.

Ik vind het belangrijk, dat de patiënt zich in het ziekenhuis gehoord, begrepen en veilig voelt. Op de polikliniek vaatchirurgie is dan ook het doel om een lage drempel te hebben voor vragen, die lang niet altijd alleen met de vaatchirurgie te maken hebben. Een goede, duidelijke uitleg over het ziektebeeld, de behandeling en de nazorg is niet alleen belangrijk, maar naar mijn mening ook essentieel voor het proces, waarin de patiënt de behandeling ondergaat en daarna herstelt.

Als men inzicht heeft in de problematiek en goed begrijpt, wat er bij een eventuele operatie gedaan wordt en ook weet, hoelang men daarna ongeveer in het ziekenhuis verblijft, is de kans op een goed herstel namelijk groter.

De vaatchirurgie heeft mijn bijzondere aandacht, omdat het een vak is, waarin inzicht, aanpassingsvermogen en verfijnde techniek samen gaan. De oplossingen zijn vaak logisch en goed te begrijpen, maar kunnen technisch zeer uitdagend zijn. Moderne technieken maken het nu mogelijk, om complexe behandelingen met minder grote operaties uit te voeren, waardoor de patiënt veel sneller kan herstellen. De moderne behandeling van het aneurysma is daarvan een goed voorbeeld: de moderne operaties voor deze aandoening zijn veel minder belastend voor de patiënt.

Een geslaagde vaatoperatie kan voor de patiënt een grote verbetering in de kwaliteit van leven betekenen; een goed bruikbare dialyse-shunt of weer goed kunnen lopen zijn zaken, die van levensbelang kunnen zijn! Het grote belang van een succesvolle vaatchirurgische behandeling voor het welzijn van de patiënt, maakt dat ik dit vak nog vele jaren zal willen uitoefenen.Deel deze pagina: