Overslaan en naar de inhoud gaan

Operatie aan een vernauwde halsslagader

Carotisendarteriëctomie

Gepubliceerd op: 22 februari 2022

Een operatie aan een vernauwde halsslagader wordt  uitgevoerd nadat er sprake is geweest van een beroerte of TIA.

Bij een operatie aan de vernauwde halsslagader schraapt de chirurg de binnenwand van de slagader schoon. Dit gebeurt om de plaque (aanslag) die aan de vaatwand zit te verwijderen. 

Het doel van deze operatie is om te voorkomen dat een stukje van deze plaque losraakt en een (kleine)slagader in het brein helemaal afsluit en zo opnieuw een beroerte veroorzaakt. Een operatie om de halsslagader schoon te maken noemt men een carotisendarteriëctomie.

Duplexonderzoek

Voor een operatie aan een vernauwde halsslagader is de patiënt drie tot vier dagen opgenomen in het ziekenhuis. Voorafgaand aan de ingreep wordt er een duplexonderzoek gedaan om te controleren of de halsslagader nog open is. Als de slagader helemaal is afgesloten, is er geen reden meer om de operatie door te laten gaan. Immers, er kunnen dan geen stukjes plaque meer losraken, die een nieuwe beroerte zouden kunnen veroorzaken.

Verloop van de operatie

Vóór de operatie krijgt de patiënt een muts met plakkers op het hoofd, zodat de hersenfuncties tijdens de operatie bewaakt kunnen worden door middel van een EEG. De operatie vindt plaats onder volledige nacose.
De chirurg opent de vernauwde slagader en verwijdert de plaque. Bij het sluiten van de slagader wordt vaak een patch gebruikt. Dit is een soort dakje, gemaakt van kunststof. Door het gebruik van een patch wordt de slagader op die plaats iets wijder.

Na de operatie

Na de operatie wordt de patiënt één nacht bewaakt op de Intensive Care. Daarna gaat hij/zij terug naar de verpleegafdeling.
De verpleegkundige meet regelmatig de bloeddruk en controleert of er zwelling van de hals optreedt. Na de operatie blijft de patiënt nog ongeveer drie dagen in het ziekenhuis.

Complicaties

Iedere operatie brengt het risico op een complicatie met zich mee. Denk hierbij aan een (na)bloeding, een wondinfectie, trombose of longembolie.
Bij een operatie aan de halsslagader zijn daarnaast ook specifieke complicaties mogelijk:

  • Een nieuwe beroerte;
  • Beschadiging of kneuzing van de tongzenuw of de zenuw naar een van de stembanden. Dit geeft problemen bij het slikken en het praten. Meestal is dit van tijdelijke aard.
  • Een doof of tintelend gevoel in de kaak. Ook dit is meestal van tijdelijke aard.
  • Tijdelijke verhoging van de bloeddruk. Hiervoor is soms (tijdelijk) medicatie nodig.

Vervolg na de operatie

Na ontslag uit het ziekenhuis, vindt na ongeveer twee weken en na twee tot vier maanden controle op de polikliniek Vaatchirurgie plaats. De eerste controle is gericht op het controleren van de wond. Bij de controle na vier maanden wordt weer een duplexonderzoek gedaan om te kijken of de halsslagader nog open en ruim is. Ook wordt er een echo van de buik gemaakt, als dit nog niet eerder gedaan is. Bij deze echo kijkt de arts of er sprake is van een verwijding van de aorta. Dit is nodig omdat mensen met een vernauwde halsslagader gemiddeld genomen een iets grotere kans hebben op een verwijding van de aorta.

Risico op andere hart- en vaatziekten verkleinen

Vernauwing van de halsslagader is een vorm van slagaderverkalking (atherosclerose). De kans bestaat daardoor dat ook andere slagaderen in het lichaam zijn aangetast. Hierdoor is het risico op een andere hart- en vaatziekte hoger bij mensen met een vernauwde halsslagader. Door een gezonde leefstijl kunnen patiënten zelf het risico op hart- en vaatziekten verkleinen. Het belangrijkste hierbij is om niet te roken. Daarnaast zijn voldoende beweging, gezonde voeding en een gezond gewicht van belang.

 

Laatst bijgewerkt op: 22 februari 2022

Anatomie aderen en slagaderen

Anatomie aderen en slagaderen

vatenaneurysma.PNG
Vaatchirurgen Slingeland beste behandelaars bij verwijde buikslagader