BlogBehandelingen › Behandeling bij etalagebenen

Behandeling bij etalagebenen

Wat kunt u verwachten?

Femke Schulenbarg

Dinsdag, 21 Augustus 2018

 
De vaatziekte ‘etalagebenen’ dankt zijn naam aan een kenmerkende klacht. Mensen ervaren vaak pijn als ze lopen, maar zodra ze stil gaan staan, bijvoorbeeld om even door een winkelruit te kijken, verdwijnen de klachten. Etalagebenen (de officiële benaming is claudicatio intermittens) worden veroorzaakt door ‘perifeer arterieel vaatlijden’. Er is dan sprake van slagaderverkalking (atherosclerose) in de benen.
 
Ervaart u pijnklachten bij het lopen? De eerste stap is dan dat u zich tot uw huisarts wendt. De huisarts zal u vragen stellen over uw klachten en u onderzoeken. Wanneer er sprake lijkt te zijn van etalagebenen zal de huisarts u veelal verwijzen naar de vaatchirurg voor aanvullend onderzoek.


Op de polikliniek

De vaatchirurg of verpleegkundig specialist vaatchirurgie zal nogmaals naar uw klachten vragen en u lichamelijk onderzoeken. Ook zal er aanvullend onderzoek plaatsvinden op het Vaatlaboratorium. Hier wordt dan een bloeddrukmeting aan de enkels verricht (enkel-arm index), aangevuld met een looptest op de loopband (we vragen u overigens niet om hard te lopen, wandelen is voldoende).
De uitslagen van deze onderzoeken worden na afloop door de vaatchirurg of verpleegkundig specialist met u besproken.

Voorlichting

Wanneer de diagnose etalagebenen bij u wordt gesteld, vertellen we u wat u moet weten over deze aandoening. Er wordt uitleg gegeven over slagaderverkalking (atherosclerose), wat de oorzaken van slagaderverkalking zijn en wat u er zelf aan kan doen om verdere problemen te voorkomen. Een gezonde leefstijl is hierbij van groot belang!
 
Ook krijgt u informatie over de mogelijke behandelmethoden. Het uiteindelijke doel is om u, samen met uw zorgverlener, een keuze te laten maken voor de behandeling die het beste bij uw situatie past. Hierbij is het belangrijk dat u zorg ontvangt die voor u niet meer belastend (ingrijpender) is dan nodig. Hiervoor wegen we de te verwachten resultaten, de risico’s en de impact voor u van de verschillende behandelingen tegen elkaar af.
 

Keuze welke behandeling

Bij de mensen voor wie looptraining mogelijk is, wordt meestal niet gekozen voor een dotterbehandeling of operatie. De reden is dat looptraining de meest veilige behandeling is en een gunstig effect heeft op zowel de loopafstand als de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. Het verbeteren van de algehele gezondheidstoestand heeft op zijn beurt weer effect op het aanwennen en onderhouden van een gezonde leefstijl. De looptraining verbetert de doorbloeding omdat u hierdoor zelf ‘nieuwe’ bloedvaatjes aanmaakt.
 
Sinds 1 januari 2017 vergoedt de zorgverzekering de eerste 37 behandelingen van de gesuperviseerde looptraining vanuit het basispakket. Deze looptraining wordt uitgevoerd door gespecialiseerde fysiotherapeuten van ClaudicatioNet.
 
Als de oefentherapie onder toezicht van de fysiotherapeut onvoldoende effect heeft opgeleverd, kan u een dotterbehandeling of operatie alsnog overwegen.
 

Leefstijl

We kijken samen met u ook naar uw leefstijl. We brengen uw zogenaamde ‘cardiovasculair risico-profiel’ in kaart. Bij cardiovasculair risicomanagement (CVRM) worden risicofactoren op het verergeren van de slagaderverkalking besproken en zo nodig behandeld. Beïnvloedbare risicofactoren zijn roken, overgewicht, een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol en onvoldoende bewegen. Daarnaast start u, indien u dit nog niet gebruikt, met een bloedverdunner en een cholesterolverlager. Deze medicatie beschermt u tevens tegen problemen ten gevolge van slagaderverkalking.


ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Behandeling bij etalagebenen

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)