Afspraak maken

Vaatchirurgie

Afspraak maken

Afspraak maken

Polikliniek Vaatchirurgie

Wij plannen graag een afspraak voor u bij één van onze vaatchirurgen of verpleegkundig specialisten of chirurgen in opleiding. Een afspraak op de polikliniek Vaatchirurgie maakt u telefonisch, via de website, of aan de balie bij het secretariaat (route 10). De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Vaatonderzoek

Indien mogelijk vindt het vaatonderzoek op dezelfde dag plaats als het consult bij de vaatchirurg, anders wordt een afspraak gemaakt voor het onderzoek.

Verhinderd

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk om dit tijdig door te geven via telefoonnummer (0314) 32 99 88. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen.

Verwijsbrief

Wanneer u niet online bent verwezen, neemt u dan de verwijsbrief van de huisarts mee. Graag ook een actuele medicijnlijst meenemen.
Bij het eerste polikliniekbezoek neemt u een afsprakenkaartje met correcte, gegevens mee. Hiervoor kunt u zich ook wenden tot de Inschrijfbalie.

MRSA

Als u of een gezinslid van u beroepsmatig in contact komt met levende varkens, vleeskuikens of vleeskalveren, wilt u dit dan melden bij het maken van een afspraak? Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


 
Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.